Båndtvang i Nedre Eiker kommune - Krokstadelva Jeger og Fiskeforening

Go to content

Main menu:

Båndtvang i Nedre Eiker kommune

Gammel menysystem > Informasjon > For alle

Lov om hundehold - lokal forskrift Nedre Eiker kommune
Forskriften (PDF) supplerer bestemmelser om hundehold som er gitt i Hundeloven av 4. juli 2003 nr. 74. Med båndtvang menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.
02-07-2007
Lov om hundehold - lokal forskrift Nedre Eiker kommune.
Fastsatt av Nedre Eiker kommunestyre 13.06.07 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr 74 om hundehold (Hundeloven), §§6,9,11 og 12. Les hundeloven
HER.
NB! Hundeloven fastsetter båndtvang etter sin §6 i perioden 1. april til og med 20. august. §2 i lokal forskrift er følgende en utvidelse av denne perioden.
§1. Virkeområde, definisjon.
Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Nedre Eiker kommune. Forskriften supplerer bestemmelser om hundehold som er gitt i Hundeloven av 4. juli 2003 nr. 74.
Med båndtvang menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.
§2. Båndtvang av hensyn til bufe.
Innenfor hele Nedre Eiker kommune er det også båndtvang i tiden f.o.m. 21.august t.o.m. 30. september.
§3. Båndtvang av hensyn til friluftsliv.
Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen.
§4. Båndtvang i områder med mange mennesker.
Det er båndtvang i alle etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen, i handleområder, ved skoler, barnehager og kirkegårder og i anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon.
§5. Bestemmelser av hensyn til hygiene og ro og orden.
Hundeholder plikter å fjerne avføring som hund legger igjen langs offentlige veier eller i andre områder som er tilgjengelige for allmennheten, i tettbygd strøk. Det samme gjelder for offentlige badeplasser og parkmessige områder utenom tettbygd strøk. Avføringen skal deponeres på dertil egnet sted.
Hund skal passes slik at den ikke forstyrrer nabolaget med vedvarende bjeffing, hyling el. lign. Mellom kl. 23.00 og kl 07.00 skal vedvarende bjeffing, hyling el. lign. av hund utendørs ikke forekomme, på lokaliteter der noen kan bli forstyrret.
§6. Straff.
Brudd på bestemmelser i denne forskrift er straffbart, jfr. Hundelovens §28.
§7. Ikrafttreden.
Denne forskrift trer i kraft 01.08.07.

Kilde:
http://www.nedre-eiker.kommune.no/lov-om-hundehold-lokal-forskrift-nedre-eiker-kommune.523216-41174.html

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu