Dugnad - Historikk - Krokstadelva Jeger og Fiskeforening

Go to content

Main menu:

Dugnad - Historikk

Gammel menysystem > Informasjon > For medlemmer

Hei Folkens

Dere inviteres herved til dugnad og sosialt samvær lørdag 16. juni kl. 10 med oppmøte på Ulevannsdemningen. Vennligst gi beskjed videre til de dere tror kan tenke seg å være med.

Ikke store jobben som skal gjøres, men likevel trivelig om så mange som mulig deltar.

Vi deler oss i 2 lag og gjør biotopforbedrende tiltak i bekk fra Tunga til Ulevann og i bekk fra Ulevann til Dobletjenn. Gytegrus er kjørt inn. Etter utført arbeid samles vi på demningen for litt sosialt samvær.

Gi meg gjerne beskjed om dere kommer eller ikke.
Mvh
Erik Steenberg Jonassen
Mob. 913 83 865


DUGNAD PÅ DOFA'S ANLEGG I SJÅSTAD

ONSDAG 06.06.2012 KL: 18:00
STILL OPP SÅ MANGE SOM MULIG.

Gi tilbakemelding om deltagelse til
Morten Kristoffersen på tlf: 481 16 073

Dugnad på DOFA:
Det blir ny dugnad i anlegget søndag 12.02.12 KL 10:00.
Dugnaden går ut på å skifte resten av bordgang og montasje av vifte, samt generell rydding.
Det henstilles til de som kan komme fra medlemsforeningene om å ta med motorsag og relevant arbeidstøy for ute/innearbeid.
Trond sørger for enkel bevertning.
Det er ønskelig med en tilbakemelding om ca. antall fra medlemsforeningene innen torsdag 9/2

Påmelding:

Kontakt: Jørn Thomas Bergh
Tlf: 959 97 539


Det blir avholdt dugnad på DOFA tirsdag 09.11.2010 kl: 18:00, og vi trenger et par mann fra KJFF.Noe forefallende arbeid samt telling av fisk.Det er kaldt i anlegget så sørg for varme klær.Påmelding til undertegnende snarest.

Erik Steenberg JonassenMobil: 913 838 65

Hei folkens

Det nærmer seg tiden for årets fiskeutsetting.Vi setter 2-somrig fisk som meldes å holde bra kvalitet.Vi møter 3 biler på DOFA's anlegg kl. 07:00 Søndag 12. september 2010.Beregnet ankomst ved de store vannene ca. kl. 10:00 - 11:00.Erik på Solbergvann og Trond på Ulevann, er selv ansvarlig for å kalle inn hytteeiere og andre til å delta.Undertegnede på Øyvannet.

Ulevannet - 1000 stk.
Tunga - 50 stk. pakket i pose. Ansvarlig Trond Kleven. Stiller med bil og henger på DOFA.Solbergvannet - 1000 stk. Ansvarlig Erik Bakken. Stiller med bil og henger på DOFA.Øyvannet - 1000 stk. Ansvarlig Erik S. Jonassen. Stiller med bil og henger på DOFA.Steindammen - 200 stk pakket i poser. Ansvarlig Robin Larsen. Møter ved Steindammen sammen med Christer Magnusson.Korpetjern - 100 stk pakket i poser.Lommetjern - 100 stk pakket i poser. Ansvarlig Håvard Moen. Møter ved Ulevannsdemningen.Dobletjern -. 100 stk pakket i poser. Ansvarlig Rune Skjoldhaug. Møter ved Ulevannsdemningen ??Horgesetertjern. Ansvarlig Gjermund Nilsen. Overføringsfiske.
Ballatjern - Ingen fisk i år ?
Steinarvann - Ingen fisk i år ?

Dugnad i bekken mellom Steinumkjend og Ulevann

Ta med spade, bøtte og krafse, det skal legges ut gytegrus og renskes opp etter hogst og utbedre biotopen i bekken.

Påmelding til:
Erik S. Jonassen på telefon: 913 83 865 ellerTrond Kleven på telefon: 932 12 915

Det blir dugnad på klubbhuset Lørdag 24.04.2010, med oppmøte på klubbhuset klokka 10:00.Hvilke oppgaver som skal utføres fås opplyst på dugnaden.

Det blir dugnad på klubbhuset
Lørdag 20.04.2013 klokka 10:00.
Forhåpentligvis har vi da fått ved som skal kappes, klyves og stables, pluss at det skal gjøres ting både utvendig og innvendig på huset.


Klubbhuset er nå vasket utvendig, det står og tørker fram til Mandag 10.06.2013, fra og med Mandag 10.06.2013 blir det beising. Det er fint om de som kan hjelpe til med beising, melder sin interesse til Kjetil Themte på mobil: 412 30 640. Beisingen er og regne som en dugnad og vil gi reduksjon på pris på Jaktkort 2013.

OBS! Med forbehold på værforhold vedrørende beising.

Til info: Det er dugnad på klubbhuset Lørdag 26.04.2014 klokken 10:00. Håper så mange som mulig kan ta seg en tur, litt av vært å "klore" med ;-)

MVH

Kjetil

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu