Styret 2015 - Krokstadelva Jeger og Fiskeforening

Go to content

Main menu:

Styret 2015

Om oss

Verv

Navn

Telefon

Leder

Jørn-Thomas Bergh

959 97 539

Nestleder

Kjetil Themte

412 30 640

Kasserer

Monika Fredheim

930 90 606
Sekretær Erik Bakken 924 03 038


Merete Marie Martinsen

469 57 540

Leder Lerduebane

Arne Kristvang

913 85 053

Styremedlem 1

Kay Roar Olsen

977 95 274

Styremedlem 2

Mette Eknes

997 34 730

Varamedlem 1
Lars Henrik Jensen 406 46 516
Varamedlem 2 Chirster Magnusson
975 08 283
Jegerprøveansvarlig

Jan Åge Themte

901 12 602

Verv

Navn

Telefon

Leder Jaktutvalget

Kay Roar Olsen

32 87 32 99
977 95 274

Medlem Jaktutvalget
Glenn R. Olsen

Leder Fiskestellsutvalget

Erik Jonassen

32 87 55 53
913 83 865

Leder Lerduebanen

Arne Kristvang

913 85 053

Utleieansvarlig

Kjetil Themte

412 30 640

Verv:

Navn

Telefon

Hus komité:
Medlem
Medlem
Medlem


Rune Grosvold
Mette Eknes
Merete M. MartinsenLaksestyret:
Medlem
Medlem

Petter Solberg
Martin Solberg

Fiskestellsutvalget:
Leder


Erik Jonassen

32 87 55 53
913 83 865

Lerdueutvalget:
Leder


Arne Kristvang


913 85 053

Valgkomiteen:

Jon Gustavsen


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu