Hopp til innhold

Årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Det innkalles til årsmøte i KJFF onsdag 20/3-2024 Kl.19:00 på vårt klubbhus.
Frist for innkomne saker til årsmøtet er 6/3 -2024

Utsending av informasjon:
Vi oppfordrer alle medlemmer som har mailadresser om å sende en e-post til sekretær. Adresse: erik@askelektro.no
Vi ønsker å kunne sende ut innkallinger til møter ol. på e-post for de som benytter dette. Øvrige medlemmer vil fortsatt kunne få innkalling via brev

Grasrotandelen:

Vi ønsker å takke alle som har bidratt med ‘grasrotandelen’ for tipping eller lotto hittil. Dette gir kjærkomne midler til foreningen. Vi henstiller også andre medlemmer om å støtte vår forening via denne ordningen. Det kan du gjøre hos din tippekommisjonær. Vårt Org. nr. er 994903497

Vårdugnad på klubbhuset

Det vil bli avholdt vårdugnad på vårt klubbhus tirsdag 16/4 ,og onsdag 17/4. Oppmøte kl. 18:00 begge dager.

Leirduebanen:

Skytedager på banen 28/5, og 4/6
11/6, 18/6, og 6/8
13/8, 20/8, 27/8, og 3/9
5/ 9 alle skytedager er tirsdager fra kl. 18:00.

Jaktkort for sesongen 2024

Søknadsfrist for rådyrkort er 01.07.2024
Søknadsfrist for småviltkort er 01.08.2024

Rådyrkortene hentes hjemme hos Kay etter avtale. Han kan kontaktes på telefon 97795275.

NB! Det er bare medlemmer av KJFF som kan søke om jaktkort.

Hentedag for jaktkort på småvilt blir onsdag 04.09.2024 mellom kl. 18.00-20:00 på vårt klubbhus.

Jegerprøvekurs for 2024
Kurs over 2 helger. Oppstart 19/4-21/04
Kl.18:00, og 26/4-27/4, og 28/4 Kl. 18:00 på vårt klubbhus.