Hopp til innhold

Årsmøte 2021

OPPDATERING:
Med bakgrunn i  opprettholdelse av helsemyndighetenes strenge tiltak for Covid 19 for Viken fylke, så ser vi oss nødt til å avholde årets årsmøte på Teams. Invitasjon kommer på e-post.

Årsmøtepapirene er også sendt ut på mail sammen med invitasjon til årsmøte. (Mail sendt 18.04.2021)
De av dere som ikke har mottatt dette og har betalt kontingenten og ikke har oppdatert epost adresse til NJFF sine systemer så kan du sende en mail til post@krokstadelvajff.no

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Det innkalles til årsmøte i KJFF Onsdag 21.04.2021 KL. 19:00 på Teams (Elektronisk møte)
Frist for innkomne saker til årsmøtet er  Onsdag 31.03.2021

Utsending av informasjon:
Vi oppfordrer alle medlemmer som har mailadresse om å sende en mail til sekretær. Adresse: erikÆTTaskelektro.no (ÆTT byttes ut med @, dette for å forhindre spam)
Vi ønsker å kunne sende ut innkallinger til møter og lignende på mail for de som benytter dette. Øvrige medlemmer vil fortsatt kunne få innkalling via brev.

Grasrotandelen:
Vi ønsker å takke alle som har bidratt med "grasrotandelen" for tipping eller lotto hittil. Dette gir kjærkomne midler til foreningen. Vi henstiller også andre medlemmer om å støtte vår forening via denne ordningen. Det kan du gjøre hos din tippekommisjonær. Vårt Org. nr. er 994903497

Vårdugnad på klubbhuset
Det vil bli avholdt vårdugnad på vårt klubbhus .
Tirsdag 27.04.2021 og
Onsdag 28.04.2021
Oppmøte kl. 18:00 (gjelder begge dagene)

Leirduebanen:
Første ordinære skytedag på banen vil bli Tirsdag 25.05.2021 fra kl. 18:00.

Informasjon og øvrige skytedager på leirduebanen våren og høsten 2021 finner du på linken under.
Skytedagene finner du her

Jaktkort for sesongen 2021

Søknadsfrist for rådyrkort er 01.07.2021
Søknadsfrist for småviltkort er 01.08.2021
Rådyrkortene hentes hjemme hos Kay etter avtale. Han kan kontaktes på telefon 977 95 274

NB! Det er bare medlemmer av KJFF som kan søke om jaktkort.

Hentedager for jaktkort på småvilt blir Onsdag 01.09.2021 mellom 18:00-20:00 på vårt klubbhus.

Søknad om jaktkort finnes her