Hopp til innhold

Forslag til nye vedtekter fra NJFF

Normen inneholder 14 paragrafer. 9 av disse skal stå urørt slik landsmøtet vedtok dem i normen.
Lagene og foreningene skal eller kan gjøre tilpasninger i 5 paragrafer. Det gjelder paragrafene 1, 2, 6, 8 og 9.
I tillegg må overskriften og innledningen tilpasses lokalt

Vedtektnorm for foreningene bokmal

I det notatet så står det litt mer utfyllende rundt disse paragrafene som kan endres.
Notat om nye vedtekter i lag og foreninger

Filene kan du laste ned:
Vedtektnorm for foreningene
Notat om nye vedtekter i lag og foreninger