Hopp til innhold

Informasjon om jakt i Krokstadelva JJF sitt terreng 2023

Last ned som PDF

Vedlegg til jaktkort

Informasjon om jakt i Krokstadelva JJF sitt terreng 2023
Jaktkort utstedes kun ved personlig fremmøte
Hver og en er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende jaktgrenser. På kartet er det merket
en fredningslinje ned imot bygda. Denne skal respekteres under småviltjakt.
Rådyrterrenget er litt annerledes utformet. Før elgjakta 5 oktober så skal det ikke jaktes
under Lampetjern, Borgetjern, og Svarttjern. Det skal ikke jaktes rådyr i perioden fra 1/10-
19/10, under elgjakta.
I perioden etter elgjakta (19/10), er Nordlysveien den sørlige grense for rådyrjakta .
Jakttider for høsten 2023 vil bli lagt ut på hjemmesiden vår krokstadelvajff.no og på vår
lukkede facebook side.
Jaktkvote:
Det er for jakta 2023 ikke satt noen baglimit for småvilt, men det oppfordres til ‘måtehold’
Vi oppfordrer alle til å spare brunfugl.
Jaktkort:
Vi har fått en del nye medlemmer de siste årene og man kjenner ikke alle ansikter. Jaktkortet
skal medbringes og fremvises ved oppfordring til andre medlemmer i KJFF som utøver jakt.
Vi har ‘ALLE ‘et felles ansvar for oppsyn i vårt terreng.
Vis hensyn:
Hensyn vises til alle andre brukere av marka. Turgåere, syklister, orienteringsløpere etc skal
respekteres. Når man møter noen skal man tydelig vise at våpen ikke er ladd. Hvis noen spør
så skal man forklare på en skikkelig måte at man jakter lovlig i KJFF sitt terreng.
Det skal vises normal folkeskikk
Diskusjoner skal unngås og hvis noen skulle klage så henviser man til jakttider og at de må
kontakte KJFF ved spørsmål.
Hold god avstand til hytter, og minst 150 meter , og helst mer der hvor dette er mulig.
Tenk alltid på skyte retning, alle er selv ansvarlige for alle skudd som løsnes i KJFF sitt
terreng.
Det er mye sykkel og turstier i terrenget, alle er ansvarlige for å gjøre seg godt nok kjent i
terrenget til at man kan utøve forsvarlig jakt.
Krav for å få jaktkort:
For å søke om jaktkort må det leveres jaktrapport fra året før innen fristen.
Ved rådyrkort med rifle er hver enkelt jeger selv ansvarlig for å skyte opp til skyteprøve med
det våpenet som det skal jaktes med.
Rådyrjakt
Kay Olsen er valdansvarlig. Ved løsnet skudd uten fall må det meldes ifra på mob.97795274
(alt. Jørn T Bergh kontaktes på mob. 95997539)
Avtale på ettersøkshund er Kay Olsen.
………………………………………………….
Underskrift jeger